Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami
na górę stronyIX Dzień Papieski - "Jan Paweł II - papież wolności"

Na dzień 11 października 2009 r. burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski zaprosił wszystkich mieszkańców miasta i gminy Kamieńsk na uroczystość obchodów IX Dnia Papieskiego.Mszę świętą w intencji Jana Pawła II odprawił i homilię wygłosił ks. kanonik Eugeniusz Kołodziejczyk.Otwarcie uroczystości przez burmistrza Kamieńska Grzegorza Turlejskiego.Strażacka Orkiestra Dęta w Kamieńsku pod batutą kapelmistrza Włodzimierza Sambora odegrała "Mazurka Dąbrowskiego".Złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II w Kamieńsku.Przedstawiciele Rady Miejskiej - Stanisław Zieliński, Jan Jakubczyk, Sławomir Sewerynek.Konspiracyjne Wojsko Polskie - Jan Witalewski.Rycerstwo Niepokalanej - Maria Włóka, Maria Sowińska, Janina Strzelecka.Wspólnota Gruntowo-Leśna - Henryk Jabłecki, Włodzimierz Turlejski.Pracownicy PKP - Zdzisław WalczakLudowy Zespół Sportowy ŚWIT Kamieńsk
- Andrzej Trzeciak, Paweł Stefanek, Włodzimierz Olejnik.Pracownicy Publicznego Przedszkola w Kamieńsku
- Maria Zgrzebna, Renata Kopcik, Jadwiga Alama.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzędowie.Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieńsku.Publiczne Gimnazjum w Kamieńsku.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku.Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski.

Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski zapalił znicz pod tablicą Jana Pawła II wmurowaną w ścianę kościoła w Kamieńsku.Część słowno-muzyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej.Strażacka Orkiestra Dęta odegrała Barkę.Poczty sztandarowe.Uczestnicy uroczystości.Podczas uroczystości wartę przed pomnikiem pełniły druhny z 14 drużyny Starszoharcerskiej oraz z próbnej Drużyny Wędrowniczej z Kamieńska.
Tekst: Grzegorz Turlejski.
Fot. Adam Sewerynek, Mariusz Sewerynek.