Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę strony


Odsłonięcie pomnika Jana Pawła II we Lwowie

W dniach 26-28 października 2007 r. na zaproszenie burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski brał udział w spotkaniu w Wyższym Seminarium Duchownym Kurii Metropolitalnej we Lwowie, podczas którego osłonięto pomnik papieża Jana Pawła II.

Zbiórka uczestników wyjazdu w Przemyślu.
Od lewej: Adam Mazurek, Ryszard Zawadowski, Grzegorz Turlejski.Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Lwowskiej.Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski przekazuje ks. kardynałowi Marianowi Jaworskiemu "Leksykon miasta i gminy Kamieńsk" autorstwa dr Zbigniewa Grządzielskiego oraz pamiątkowy medal z wizerunkiem Jana Pawła II.
Od lewej: Grzegorz Turlejski, Ryszard Zawadowski, Adam Mazurek, Antoni Filipowicz, ks. kardynał Marian Jaworski, prof. Zenon Błądek, asystent kardynała ks. Andrzej Legowicz, prof. Józef Stasiński.Uroczystą Eucharystię odprawił ks. kardynał Marian Jaworski, a okolicznościową homilię wygłosił ks. Arcybiskup Koadiutor Mieczysław Mokrzycki.Odsłonięcie pomnika papieża Jana Pawła II we Lwowie.Przemówienia zaproszonych gości:- w imieniu donatorów i twórców pomnika Jana Pawła II - prof. Zenon Błądek.- wicegubernator lwowskiej obłasti - Taras Batenko.- konsul RP we Lwowie - Beata Dędza-Dobosz.

Poświęcenie pomnika, którego dokonał ks. kardynał Marian Jaworski.
Od lewej: Grzegorz Turlejski, prof. Zenon Błądek, Antoni Filipowicz, nn .Wspólna fotografia.Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski z prezesem Ryszardem Zawadowskim.Od lewej: Grzegorz Turlejski, Ryszard Zawadowski, Antoni Filipowicz, Grzegorz Kaniewski, Adam Mazurek.Złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II we Lwowie.Pomnik Jana Pawła II we Lwowie.Inauguracja roku akademickiego Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie.Wystąpienie księdza Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego kardynała Mariana Jaworskiego.Sprawozdanie z działalności Seminarium Lwowskiego przedstawił ksiądz Mirosław Hanus.Wykład inauguracyjny wygłosił ksiądz biskup dr Wacław Depo.Wręczenie indeksów alumnom roku propedeutycznego i alumnom pallotyńskim.

Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski wręczył księdzu arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu pamiątkowy medal z wizerunkiem Jana Pawła II.Dąb Jana Pawła II.Od lewej: nn, Antoni Filipowicz, prof. Zenon Błądek, Grzegorz Turlejski.Wspólna fotografia uczestników uroczystości z księdzem kardynałem Marianem Jaworskim.Bazylika greko-katolicka we Lwowie.Wspólna fotografia.Profesor Zenon Błądek otrzymuje od burmistrza Kamieńska pamiątkowy medal z wizerunkiem Jana Pawła II.Burmistrza Kamieńska wręcza pamiątkowy medal z wizerunkiem Jana Pawła II prof. Józefowi Stasińskiemu.Od lewej: Ryszard Zawadowski, prof. Józef Stasiński, burmistrz Grzegorz Turlejski, prof. Zenon Błądek.Od lewej: prof. Józef Stasiński, burmistrz Grzegorz Turlejski, prof. Zenon Błądek..Cmentarz Łyczakowski we Lwowie.Cmentarz Orląt Lwowskich we Lwowie.Wspólna fotografia przy grobie nieznanego żołnierza, od lewej: Adam Mazurek, burmistrz Grzegorz Turlejski, Antoni Filipowicz, diakon Wiktor Stachów, nn.Wspólna fotografia, od lewej: Grzegorz Turlejski, diakon Wiktor Stachów, Adam Mazurek.Wspólna fotografia.Panorama Lwowa z Wysokiego Zamku.Wspólna fotografia na Wysokim Zamku.Migawki z Lwowa.
Tekst: Grzegorz Turlejski
Fot. Grzegorz Turlejski, Jan Gawiński