Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami
na górę stronyOdczyt pt. "Formy upamiętniania pontyfikatu
Jana Pawła II w skali kraju"


Na dzień 13 sierpnia 2007 r. burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski zaprosił wszystkich mieszkańców miasta i gminy na odczyt pt. „Formy upamiętniania pontyfikatu Jana Pawła II w skali kraju”, który w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kamieńsku wygłosił prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II mgr Ryszard Zawadowski.

Ryszard Zawadowski prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II.Powitanie prezesa Ryszarda Zawadowskiego.Odczyt "Formy upamiętniania Pontyfikatu Jana Pawła II w skali kraju".Uczestnicy spotkania.
Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski wręcza Ryszardowi Zawadowskiemu książkę "Kamieńsk i jego harcerskie szeregi 1917 - 1945".Ryszard Zawadowski wręcza burmistrzowi Kamieńska Grzegorzowi Turlejskiemu dyplom uznania.Dyplom uznannia przekazny przez Ryszarda Zawadowskiego burmistrzowi Kamieńska Grzegorzowi Turlejskiemu.Pamiątkowy wpis prezesa Ryszarda Zawadowskiegodo Kroniki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieńsku.
Po zakończeniu spotkania w bibliotece, burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Kamieńsku Janem Bartoszewskim oprowadzili Ryszarda Zawadowskiego z małżonką po Kamieńsku. Nasz gość zobaczył między innymi miejsca związane z papieżem Janem Pawłem II.
Tekst: Grzegorz Turlejski.
Fot. Mariusz Sewerynek.