Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę strony


Szukałeś nas ... Jesteśmy -
II rocznica śmierci Jana Pawła II

29 marca 2007 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kamieńsku, odbył się uroczysty wieczór poświęcony patronowi szkoły papieżowi Janowi Pawłowi II. W uroczystości uczestniczył burmistrz Kamienska Grzegorz Turlejski.

Powitanie zaprosznych gości przez dyrektora szkoły Henrykę Fużewską.Część artystyczna połączona z prezentacją multimedialną.Uczestnicy uroczystości.Złożono kwiaty oraz zapalony znicz pod tablicą i popiersiem patrona szkoły Jana Pawła II.Konkurs wiedzy o życiu i twórczości patrona szkoły Jana Pawła II.Obrady jury - Marlena Mroczkowska-Madejczyk, Ewelina Jakubczyk, Grażyna Palka.W konkursie udział wzięli: Patryk Tazbir, Konrad Szmit, Krzysztof Poszeptowicz, Mateusz Ościk, Krzysztof Alama, Kamila Ciupińska, Paweł Kępa, Marek Pakuła, Patrycja Sokołowska, Przemysław Kołodziejczyk.


Laureaci konkursu:
Pierwsze miejsce: Patryk Tazbir
Drugie miejsce: Konrad Szmit
Trzecie miejsce: Krzysztof Poszeptowicz
Wyróżnienie: Mateusz Ościk

Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy dla laureatów konkursu wręczyli:Dyrektor PSP Henryka Fużewska wraz z zastępcą Mirosławą ZiembąBurmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski,Radny Powiatowy Waldemar ZbierańskiZastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Wojciech Ziemba.Przewodnicząca Komisja Oświaty, Kultury Zdrowia Sportu i Spraw Socjalnych Zofia Rożniatowska


Uroczystość przygotowali nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Kamieńsku: Elżbieta Dworzyńska, Marlena Mroczkowska-Madejczyk, Ewelina Jakubczyk, Marzena Górna-Turlejska, Arkadiusz Stolarski, Urszula Ościk.


Tekst: Grzegorz Turlejski.
Fot. Mariusz Sewerynek.