Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę strony


XIII KONKURS "HISTORIA KAMIEŃSKA"

         2 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku, odbył się XIII Konkurs "Historia Kamieńska", zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska. Po eliminacjach szkolnych, w finale konkurowało 12 uczniów - z PSP w Kamieńsku, z PG w Kamieńsku i z ZSP w Kamieńsku - Bartosz Łęgowiak, Patrycja Zgrzebna, Dominik Gębicz, Monika Alama, Piotr Sewerynek, Kamila Ciupińska, Mateusz Olejnik, Piotr Próba, Patrycja Zbroja, Weronika Lech, Weronika Kowalska, Martyna Gębicz. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Grzegorz Turlejski - przewodniczący, Adam Sewerynek, Sylwia Kubicka, Marlena Mroczkowska-Madejczyk, Elżbieta Dworzyńska. Każdy z uczestników konkursu odpowiadał na losowo wybranych 12 pytań. Poziom konkursu był wysoki, uczestnicy popisywali się wielką znajomością historii naszego miasta. Na pierwszym miejscu sklasyfikowano Monikę Alamę z PG w Kamieńsku i Patrycję Zgrzebną z PSP w Kamieńsku, drugie miejsce zajął Dominik Gębicz z ZSP w Kamieńsku, trzecie miejsce zajął Mateusz Olejnik z PSP w Kamieńsku. Nagrody ufundowali: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Kamieńsku, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska, dyrektor PG w Kamieńsku Anna Miszczyk, p.o. dyrektora ZSP w Kamieńsku Elżbieta Antoszczyk oraz indywidualnie Adam Sewerynek, Franciszek Stępień, Marlena Mroczkowska - Madejczyk, Mieczysława Adamek, Małgorzata Wróbel, Henryka Zbierańska, Joanna Wróbel, Elżbieta Dworzyńska, Urszula Ościk, Marek Kubacki, Aneta Krasoń, Sylwia Kubicka, Marcin Gala, Stanisław Gruchała, Bogusława i Grzegorz Turlejscy.


Uczestnicy konkursu odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania.Konkurs prowadził Grzegorz Turlejski - prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska.Nad przebiegiem kokursu czuwała komisja w składzie: Grzegorz Turlejski - przewodniczący, Adam Sewerynek, Sylwia Kubicka, Marlena Mroczkowska-Madejczyk, Elżbieta Dworzyńska.Nagrody.Tablica wynikówWręczenie nagród.

I miejsce:
Monika Alama - uczennica PG im. Jana Pawła II w Kamieńsku i Patrycja Zgrzebna - uczennica PSP im . Jana Pawła II w Kamieńsku.
II miejsce:
Dominik Gębicz - uczeń ZSP im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku.III miejsce:
Mateusz Olejnik - uczeń PSP im. Jana Pawła II w Kamieńsku.Każdy z uczestników konkursu został nagrodzony.Organizatorzy.Elżbieta Dworzyńska, Adam Sewerynek,
Marlena Mroczkowska - Madejczyk, Urszula Ościk.Elżbieta Dworzyńska, Marlena Mroczkowska - Madejczyk,
Grzegorz Turlejski, Urszula Ościk, Sylwia Kubicka.

Wszyscy razem.


Tekst: Grzegorz Turlejski.
Fot. Adam Sewerynek, Grzegorz Turlejski.