Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę strony


10 - lecie Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska.

18 kwietnia 2004 r. odbyło się uroczyste podsumowanie 10 – letniej działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji członków SPMK w Kościele Parafialnym pw. Świetych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńsku, którą odprawił i homilię wygłosił ks. kanonik Eugeniusz Kołodziejczyk. Po mszy świętej członkowie SPMK i zaproszeni goście udali się do Publicznej Szkoły Podstawowej i. Jana Pawła II w Kamieńsku, na dalsze obchody swojego jubileuszu.

Uroczystość otworzył i zaproszonych gości i członków Stowarzyszenia powitał
prezes Stowarzyszenia Grzegorz TurlejskiGoście zaproszeni i członkowie Stowarzyszenia.Uroczystość prowadził Tomasz Łuczyk.List od członka Honorowego Stowarzyszenia lek. med. Zofii Szymkowskiej, odczytał Paweł Ziemba.Prezes Stowarzyszenia Grzegorz Turlejski przedstawił 10 – letni dorobek StowarzyszeniaPoseł Elżbieta Radziszewska gratuluje członkom Stowarzyszenia 10 – letniego dorobku.Gratulacje dla prezesa Stowarzyszenia od poseł Elżbiety Radziszewskiej.Goście zaproszeni i członkowie Stowarzyszenia.Prezes Stowarzyszenia mgr inż. Grzegorz Turlejski wręczył poseł Elżbiecie Radziszewskiej pamiątkowy medal wybity z okazji nadania Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II
tytułu Honorowego Obywatela Kamieńska.

Jerzy Jan Wieniawa – Długoszowski otrzymał od prezesa Stowarzyszenia akt nadania Honorowego Członka Stowarzyszenia. Paweł Ziemba wręczył Jerzemu Janowi Wieniawie – Długoszowskiemu pamiątkowy medal wybity z okazji nadania Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Kamieńska.Mgr inż. Mirosław Łaszek otrzymał od prezesa Stowarzyszenia akt nadania Honorowego Członka Stowarzyszenia. Paweł Ziemba wręczył mgr inż. Mirosławowi Łaszkowi pamiątkowy medal wybity z okazji nadania Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Kamieńska.Prezes Stowarzyszenia wręczył mgr Albertowi Hodorowiczowi pamiątkowy medal wybity z okazji nadania Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Kamieńska.Prezes Stowarzyszenia wręczył dyplom uznania Józefowi Turlejskiemu za 23 lata pracy społecznej w Kamieńsku. Członek Stowarzyszenia Paweł Ziemba wręczył Józefowi Turlejskiemu pamiątkowy medal wybity z okazji nadania Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Kamieńska.Janina Strzelecka otrzymuje od Grzegorza Turlejskiego dyplom uznania za 15 lat pracy społecznej oraz od Pawła Ziemby pamiątkowy medal z wizerunkiem Ojca Świętego Jana Pawła IIPodziękowanie od prezesa Stowarzyszenia Grzegorza Turlejskiego na ręce dyrektora Małgorzaty Piekarskiej dla Banku Spółdzielczego w Kamieńsku za pomoc finansową na rzecz Stowarzyszenia.Podziękowanie od Prezesa Stowarzyszenia Grzegorza Turlejskiego dla Wiesława Kociniaka, za prace w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w latach 2002 – 2004.Podziękowanie od Prezesa Stowarzyszenia Grzegorza Turlejskiego dla Andrzeja Stępnia, za prace w Zarządzie Stowarzyszenia w latach 2002 – 2004.Podziękowanie od Prezesa Stowarzyszenia Grzegorza Turlejskiego dla Barbary Gosławskiej, za prace w Zarządzie Stowarzyszenia w latach 1998 – 2004.

Podziękowanie od prezesa Stowarzyszenia Grzegorza Turlejskiego na ręce prezesa Zbigniewa Matuszczyka dla Spółki Gruntowo - Leśnej w Kamieńsku za pomoc finansową na rzecz Stowarzyszenia.Podziękowanie od Prezesa Stowarzyszenia Grzegorza Turlejskiego dla Stanisława Tazbira, za prace w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w latach 1994 – 1998.Podziękowanie od Prezesa Stowarzyszenia Grzegorza Turlejskiego dla Sławomira Sewerynka, za prace w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w latach 1994 – 2004.Podziękowanie od Prezesa Stowarzyszenia Grzegorza Turlejskiego dla Adama Sewerynka, za prace w Zarządzie Stowarzyszenia w latach 1998 – 2004.Podziękowanie od Prezesa Stowarzyszenia Grzegorza Turlejskiego dla Jacka Jędrzejczyka, za prace w Zarządzie Stowarzyszenia w latach 1994 – 2004.Zespół „HIT” w niepełnym składzie – Wojtek Stępień i Artur Grządziel, swym pięknym występem uświetnili jubileusz Stowarzyszenia.Na pianinie grała licealistka Ania Dworzyńska, swym pięknym występem uświetniła jubileusz Stowarzyszenia.Kinga Wieczorek, Łukasz Piekarski, Karolina Ościk, Mieszko Rozpędowski, Dorota Stanisz, Karolina Kuliberda, Agnieszka Jurczyk, swym pięknym występem uświetnili jubileusz Stowarzyszenia.Poseł Elżbieta Radziszewska zwiedza wystawę prac o Kamieńsku wykonaną przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku.Poseł Elżbieta Radziszewska wpisuje się do księgi pamiątkowej Stowarzyszenia.Członek Honorowy Stowarzyszenia Mirosław Łaszek, wpisuje się do księgi pamiątkowej Stowarzyszenia.Albert Hodorowicz, Paweł Ziemba, Jagoda Ziemba, Poseł Elżbieta Radziszewska, Beata Łuczyk, Tomasz Łuczyk, Grzegorz Turlejski.Podziękowanie od prezesa Stowarzyszenia dla członków Stowarzyszenia.

Tekst: Grzegorz Turlejski.
Fot. Marcin Biegarczyk